Ucakbiletial.org ile Tekirdağ uçak bileti

tarafından yazılmıştır.
56
Ucakbiletial.org ile Tekirdağ uçak bileti

Tekirdağ uçak bileti almak için www.ucakbiletial.org sitesini kullanabilirsiniz.

Tarihin en eski çağlarından beri önemli bir yerleşim yeri olan Tekirdağ’ın tarihi, Balkanlardan gelip buraya yerleşen ve bu yörede devlet kuran Traklar’a kadar uzanır.
Bugünkü Tekirdağ kenti İ.Ö. 7. yüzyılda Samoslu göçmenler tarafından Bisantha adıyla kurulmuştur.
Daha sonra uzun süre Persler’in egemenliği altında kalan kent Büyük İskender’in Pers İmparatoluğu’nu ortadan kaldırmasıyla Makedonya İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir.
Tekirdağ, İ.Ö. 168 yılında Roma Imparatorluğu’na, Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla Bizans’a bağlandı. Bizans kaynaklarında kentin adı Rodosto olarak geçer.
1204’te 4. Haçlı seferinde İstanbul’da Laziği Trakya bölgesi özelliklerini taşır. Genellikle “karşılama” biçiminde olan yöre oyunlarının en belirgin özeiliği dönmelerdir. Oyunlara çift davul, bir klarnet ve bir zurna eşlik eder.
İldeki yaşam deneyimleri, değerleri atasözlerine yansımıştır. Bilmece, tekerleme söyleme geleneği günümüzde de canlıdır.
tin devleti kurulunca Trakya’daki kimi kentlerle beraber Tekirdağ’da Venedikliler’in payına düştü.
OsmanlIların Rumeli’ye geçmelerinden sonra fethettikleri yerler arasında Tekirdağ da bulunuyordu. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa 1354 yılında Tekirdağ’a kadar bütün kıyı bölgesini fethetti. Türkler kente Rodoscuk ya da “Tekirdağı” adını verdiler.
Tekirdağ 19. yüzyıl başlarından sonra sık sık istilalara hedef oldu. 1828’de ve 1878’de iki kez Rus işgaline uğradı.
Balkan savaşı sırasında Kasım 1912’de Bulgarlar, Haziran 1920’de de Yunanlılar kenti işgal etti. Kurtuluş savaşından sonra Mudanya mütarekesine göre 13 Kasım 1922’de kent Türklere teslim edildi.
Cumhuriyet’in ilanından sonra da il konumuna getirildi.

www.ucakbiletial.org ile en ucuz uçak bileti al ve hesaplı alışverişim keyfini sür.

Tekirdağ’da Eğitim – Sağlık ve Sporun Gelişimi

Okulsuz köyü bulunmayan Tekirdağ’da kadınların okuryazarlık oranı ülke ortalamasının çok üzerindedir. Tekirdağ aynı zamanda okuryazarlık oranı en yüksek Trakya ilidir.
Tekirdağ’da kızların okutulması Cumhuriyet’in ilk yıllarında bile oldukça yaygındı. 1927’de ilkokul öğrencilerinin % 43’ü kızdı.
1955’te ilde yalnızca 7 ortaokul vardı. 1960’a kadar lise yoktu.

Tekirdağ, sağlık düzeyi yörece yüksek bir ilimizdir. İlde önde gelen sağlık sorunları, kalp hastalıkları ve ana çocuk sağlığına ilişkin sorunlardır.
En sık görülen hastalıklar, boğmaca, kızamık, bulaşıcı sarılık ve şarbondur. Ölüm nedenlerinin başında urlar, yüksek tansiyon ve beyin-damar hastalıkları gelmektedir.

Trakya insanının en büyük tutkusu güreştir. Yağlı güreş ile karakucak ildeki en yaygın spor etkinliğidir. İlde modern sporların başlaması Cumhuriyet’in ilanını izleyen yıllara rastlamaktadır. 1967 yılında Yılmazspor, Halkspor ve Tekirdağ Gençlikspor kulüplerinin birleşmesiyle Tekirdağspor kurulmuştur.

Ucakbiletial.org ile en ucuz uçak bileti sadece Tekirdağ’a değil tüm Türkiye’ye bulabilirsiniz.